line
line

Investičné príležitosti

Predstavujeme vám portfólio investičných projektov

1./ Senica - projekt výstavby 9 + 4 radových rodinných domov

  • pozemok 4500 m2 na lukratívnom mieste
  • projekt so stavebný povolením
  • zahájená výstavba prvej etapy - 4.Q 2017

Možnosť spoluinvestície a spolupráce podľa dohody - minimálna investícia 300.000 EUR

 

2./ Mierovo - výstavba  4 rodinné domy a 8 rodinných dvojdomov

  • pozemok 6000 m2
  • projekt v stave pred vzdaním ÚR
  • plánované získanie stavebného povolenia do 3.Q  r. 2018

Možnosť spoluinvestície a spolupráce na projekte - minimálna investícia 350.000 EUR.

 

3./ Investičné projekty na výstavbu rodinných domov a rádových rodinných domov v oblastiach:

  • Bratislava a okolie do 35 km
  • Košice a okolie
  • Obasť - Vysoké Tatry - Poprad a okolie

Projekty prezentujeme až na základe klientom prejaveného záväzného záujmu (LOI)