line
line

Služby

Spokojnosť klienta je našou misiou
  • - komplexné realitné služby na mieru
  • - profesionálny realitný právny servis 
  • - služby mediátora pre prípadné majetkovoprávne spory
  • - ekonomické poradenstvo pri príprave investičných zámerov
  • - audit a preverenie obchodných prípadov a návrh optimálnych riešení 
  • - manažment financovania projektov
  • - venture capital management
  • - investície do nehnuteľnosti
  • - výkup nehnuteľnosti
  • - stavebný manažment 
Služby