line
line

Realitný servis

- posúdenie nehnuteľností – príprava na predaj/prenájom,

- marketingový prieskum a návrh cenotvorby,

- príprava stratégie predaja alebo kúpy,

- predaj nehnuteľností,

- prenájom nehnuteľností,

- vyhľadanie najvhodnejšej ponuky na základe požiadaviek klienta,

- ohodnotenie nehnuteľností –  znalecké posudky, valuácie,

- zabezpečenie kompletnej zmluvnej dokumentácie pri transakciách,

- zabezpečenie financovania nehnuteľností - úvery a hypotéky,

- komunikácia s dotknutými úradmi a inštitúciami v rámci procesu predaja,

- zastupovanie klienta v procese transakcií – aj predaj aj kúpa.

Realitný servis